Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Vijfkrachtenmodel

Waarom het vijfkrachtenmodel van Porter? Porters vijf krachten geeft een goede indicatie van de relatieve aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Het is een strategisch marketing model waarmee de ondernemer in staat is de strategie van een onderneming af te stemmen op de aantrekkelijkheid van de markt.

Tevens kan het een belangrijk onderdeel zijn van het marketingplan. Hoe ziet het Vijfkrachtenmodel van Porter eruit? Volgens Porter zijn de vijf krachten die de mate van concurrentie bepalen de volgende:


1. De macht van leveranciers;


2. De macht van afnemers;


 3. De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn;


4. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt;


5. De interne concurrentie van spelers op de markt.

Macht van leveranciers Zijn er veel of weinig leveranciers op de markt actief? Weinig leveranciers hebben vaak meer invloed dan veel leveranciers die met elkaar concurreren. Welke invloed hebben de leveranciers op de bedrijfstak? Zijn er hoge kosten verbonden aan het overstappen naar andere leveranciers? In welke mate is het product gestandaardiseerd? Is het mogelijk om zelf het product te gaan produceren? Dit zijn factoren die invloed hebben op de onderhandelingspositie van een organisatie. De onderhandelingspositie tussen de onderneming en leverancier heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuiteit van de organisatie.
 Macht van afnemers Wat is de onderhandelingspositie van de afnemer?
Onderzoek de volgende factoren: Deel van de totale marktomzet dat per afnemer wordt afgenomen Er kan vaak een betere prijs bedongen worden bij afname van een hoog volume Welk belang heeft de afnemer bij het kopen van het product? Als de aanschaf van een product erg belangrijk is voor een consument zal er niet snel met minder genoegen genomen worden. Als het belang erg laag is dan maakt een subsituut vaak niet uit. In welke mate is het product gestandaardiseerd? Homogeen of Heterogeen? Zijn er hoge kosten verbonden aan het overstappen naar andere aanbieder (een concurrent)? De meerwaarde voor de afnemer. Wat is de opbrengst voor de afnemer? Krijgt men voor 10 euro 100 of 200 belminuten? Is het mogelijk om zelf producten te gaan produceren? De mate waarin een koper geinformeerd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prijzen en kosten. Dit zijn een aantal factoren die invloed uitoefenen op de onderhandelingspositie van een afnemer. De onderhandelingspositie tussen een onderneming en afnemer heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuiteit van een organisatie.
 Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn Zijn er veel of weinig vervangende of substituut producten beschikbaar? Denk aan bijvoorbeeld de bus, dit is een substituut voor de trein. Volgens Porter is een substituut voornamelijk bedreigend wanneer deze een duidelijk prijs-prestatieverhouding verbetering met zich meebrengt.