Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

AIDA-model

Hoe ziet het AIDA-model eruit? AIDA-model:  A – Attention
 I – Interest
 D – Desire
 A – Action   

De eerste stap van het model: aandacht trekken. De reclame-uiting moet op de een of andere manier de aandacht van de consument grijpen. Er zijn verschillende manieren waarmee dit bereikt kan worden. Het hanteren van opvallende kleuren, een opmerkelijk geluid, mooie vrouwen e.d. zijn in het verleden succesvol geweest.
 I - Interest De tweede stap van het model is gebaseerd op het interesseren van de consument. De reclame-uiting moet de consument attenderen op de positieve aspecten van een product waardoor interesse ontstaat. Door unieke verkooppunten te benoemen kan dit vaak bereikt worden. Denk aan bijvoorbeeld de “laagste rentepercentage” reclames voor geld lenen. Een ander voorbeeld is het wijzen op superieure kwaliteit door het garanderen van een kwaliteitsgarantie.
 D - Desire In stap drie van het model moet de interesse omgezet worden in een verlangen of voorkeur voor een product. In de reclame-uiting zal voornamelijk getracht worden de consument te overtuigen van het nut van een product. Hierdoor wordt de interesse omgezet tot een koopintentie.
 A - Action De laatste stap in het model: consument tot actie aanzetten. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. Communiceer de mogelijkheden hoe het product te verkrijgen is. Denk aan bijvoorbeeld de oudejaarsloterij reclames waarin verkooppunten gecommuniceerd worden.