Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

BCG-matrix

De Boston Consulting Group-matrix legt een verband tussen marktontwikkelingen en de concurrentieverhoudingen. Door de twee dimensies 'marktgroei' en 'marktaandeel' tegen elkaar af te zetten, resulteert een viertal marktkenmerken van een product of dienst, die waardevolle informatie vormen voor investeringsbeslissingen in het portfolio van een organisatie. Alleen voor de Question Marks is een diepzinnigere benadering noodzakelijk, bijvoorbeeld door de kerncompetenties van de organisatie in kaart te brengen. 
 Stars: winstgevend en beschikken over potentieel zich verder te ontwikkelen Cash cows: dankzij schaalvoordelen geld-genererend in een martk die naar verzadiging neigt Question Marks: goede markt, laag marktaandeel. Groei is mogelijk, maar vereist wel investeringen. Een kwestie van marktkansen inschatten Dogs: zwakke marktpositie, geen energie aan besteden