Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

CMMI

Capability Maturity Model Integration Dit model geeft aan op welk niveau de softwareontwikkeling van een organisatie zit. Je kunt het ook de volwassenheid van de organisatie noemen. Het model onderscheidt vijf levels:

1. Initial (Initieel) 
Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. Problemen worden enkel en alleen opgelost als ze zich voordoen, het is onbekend welke hulpmiddelen er nodig zijn om te komen tot een resultaat. Er wordt nog niet structureel gewerkt aan verbetering.

2. Repeatable (Herhalend)
Als een organisatie zich in dit niveau bevindt is er wel al sprake van ontwikkeling. In het ontwikkelproces wordt informatie gebruikt die al eerder is opgedaan. Er is sprake van kennis.

 3. Defined (Gedefinieerd)
Dit is een niveau waarbij de belangrijkste processen beschreven zijn en onder controle zijn. Er is sprake van ontwikkeling van processen omdat zij verbeterd kunnen worden d.m.v. eerder behaalde resultaten.

4. Managed (Beheerst)
In dit niveau is er sprake van procesbeheersing. De kwaliteit van het ontwikkelproces kan worden gemeten en het proces kan worden bijgestuurd.

 5. Optimized (Geoptimaliseerd)
In dit laatste level is er sprake van een geoptimaliseerd proces. Er worden verbeterpunten en actieplannen uitgewerkt om deze vervolgens ook uit te voeren.

Aandachtspunten: Als eerste dient vastgesteld te worden op welke niveau een onderneming zich bevindt. Met een goede leiding en een geordend plan kan de onderneming een niveau hoger komen. Er kan nooit een niveau overgeslagen worden. De meeste ondernemingen komen niet verder dan CMM level 3 (Defined) omdat hier grote investeringen nodig zijn en er al snel bureaucratie op kan treden.