Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Deming Cirkel

Het is een model om de organisatie voortdurend te verbeteren door actief gebruik te maken van eerdere ervaringen.

Dat gaat als volgt:


1. De eerste stap is het plannen van een activiteit (plan)

2. Dit krijgt een vervolg in de uitvoering (do)

3. De resultaten worden gemeten en vergeleken met het oorspronkelijke doel (check)

4. Dit is de basis voor verbetering.

In een nieuwe (verbeter)activiteit (act) worden de leerervaringen meegenomen. De lessen voor de praktijk
De kracht van de Deming cirkel zit in het benutten van leerervaringen om bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Als organisaties hun bedrijf volgens deze methode doorlichten, blijkt dat ze meestal niet verder komen dan de plan- en do-fase. Vaak laten ze waardevolle ervaringen liggen; verbeterkansen blijven ongebruikt. Wie met de Deming cirkel aan de slag wil, moet eerst de doelstellingen, activiteiten en (beoogde) resultaten meetbaar maken. Dat op zich kan al winst zijn. Het is de voorwaarde om de (verbeter)activiteiten van de organisatie te