Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Doelgroepbenadering Kotler

Ongedifferentieerde benadering : Er is één marketingmix en deze wordt gebruikt om de hele markt te benaderen zonder de markt echt in segmenten te verdelen. Iedereen wordt op dezelfde manier benaderd. Het grote voordeel hiervan is dat het lage kosten met zich meebrengt, zowel aan de productiekant als aan de marketingkant. Het is dan ook logisch dat veel startende ondernemingen met een ongedifferentieerde benadering beginnen omdat het geld dan vaak ontbreekt. De concurrentie zal zich wel gaan toeleggen op de segmenten die andere wensen en behoeftes hebben dan het gemiddelde van de doelgroep. Daardoor kan de onderneming marktaandeel verliezen.

Gedifferentieerde benadering : Bij een gedifferentieerde strategie wordt de markt in verschillende segmenten verdeeld. Voor iedere segment wordt een aparte marketingmix opgesteld. Er is geen sprake meer van massabenadering. Voordeel is dat er met iedere afnemersgroep meer rekening gehouden wordt, er wordt meer op de markt gelet dan bij een ongedifferentieerde strategie. Het gevolg is dat dit hogere kosten met zich meebrengt, hoewel dit wel te beperken is door niet alles van de marketingmix aan te passen. Deze strategie wordt het meeste toegepast bij grote ondernemingen.

 Geconcentreerde benadering : Bij een geconcentreerde strategie deelt de onderneming de markt wel in segmenten maar kiest ze er bewust voor om maar één segment te bewerken. Voor dit segment wordt ook één marketingmix samengesteld. Het is wel belangrijk om de markt vooraf te definiëren. Deze benadering wordt door kleine ondernemingen gebruikt omdat er minder middelen nodig zijn om de markt bewerken. Denk aan kapitaal, capaciteit en kennis. Omdat de onderneming eigenlijk op één segment gericht is, is het noodzakelijk dat ze voldoende omzet uit dit segment haalt. Wanneer dit niet het geval is, zal het moeilijk worden om te blijven bestaan. Als een onderneming zich goed op de markt oriënteert en tot een juiste strategie komt, dan heeft dit in een later stadium positieve uitwerking op de omzet.