Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

INK/EFQM

INK model toepassen: Toepassing van het INK model vraagt buitengewoon veel kennis van procesmanagement en het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Zeker van de adviseur. Het INK model kent namelijk veel minder kaders en handvatten dan bijvoorbeeld ISO9001. Daarom is fundamentele kennis van kwaliteitsmanagement onontbeerlijk, anders wordt dit model een rituele dans rond allerlei bijeenkomsten en vergaderingen, terwijl er na jaren van inspanning in de uitvoering nog niets is veranderd. Om vooruit te komen, moet het model: In fasen worden toegepast. Daadwerkelijk worden toegepast en geen theoretische exercitie worden. Voor de organisatie geldt, dat; Zij streng is voor zichzelf, van directeur tot medewerker. Niet op zoek is naar een trucje, want dan gaat het alleen maar heel veel indirecte uren kosten. De cultuur open en positief moet zijn, om procesmanagement een kans van slagen te geven. Alle aandachtsgebieden, die van belang zijn voor Europese bedrijven en culturen, zijn in het model opgenomen en logisch samenhangend weergegeven in de continue verbetercirkel van Deming. Het model verdeelt een organisatie in negen ‘Aandachtsgebieden’, die voor het succes van een organisatie bepalend zijn. Deze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld in enerzijds vijf ‘Organisatiegebieden’: Leiderschap, Strategie en beleid, Management van Medewerkers, Management van Middelen en Management van Processen en anderzijds in vier ‘Resultaatgebieden’: Waardering door Medewerkers, Waardering door Klanten en Leveranciers, Waardering door de Maatschappij en Waardering door Bestuur en Financiers.

Wilt u het INK model ook toepassen, kom dan naar onze training INK en EFQM kwaliteitsmodel. Achtergrond INK model en EFEQ model Het voert te ver om hier de hele theorie achter dit systeem te behandelen. In ieder geval is wel duidelijk dat in dit model geen enkel onderdeel van de organisatie kan ontsnappen aan de aandacht van het kwaliteitsmanagementsysteem. Sterker, het is bedoeld als besturingsmodel. Iedereen en alle processen doen mee, met als doel de gehele organisatie te laten evolueren, waardoor het bedrijfsresultaat verbetert. Excelleren noemt men dat. Daarmee wordt bedoeld, dat een organisatie moet kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. Prijzen veranderen, producten veranderen, diensten veranderen, de concurrentie en de wetgeving veranderen continue. Als een organisatie het INK model heeft toegepast en het procesmanagement zit tot diep in de haarvaten verankerd, dan moet zij in staat zijn snel en adequaat te reageren op al deze veranderingen en tegelijkertijd ook nog de vier vermogens kunnen vermeerderen. Anders gezegd, door niet te excelleren ga je failliet, of in geval van een overheidsorganisatie, wordt het een sombere toekomst. Het is niet correct te stellen, dat deze methode alleen geschikt zou zijn voor grotere organisaties of organisaties, die in de top van een markt zitten. Dat is niet de boodschap. Het gaat er juist om, dat de hele organisatie is doordrongen van kwaliteitsdenken en dat de ‘kwaliteitsmotor’ continu draait. Deze motor staat altijd aan: De kosten naar beneden, de kwaliteit omhoog. Een kwaliteitssysteem volgens INK is niet te certificeren en dat moet u ook echt niet willen. Dat moet u eigenlijk voor geen enkel systeem willen (als doel). Het INK of EFQM model past u toe, omdat u wilt verbeteren, de organisatie fit wilt houden en voortbestaan op lange termijn wilt waarborgen. Het is wel mogelijk een prijs te winnen: De Nederlandse Kwaliteitsprijs. De belangrijkste prijs voor kwaliteit. Het is controversieel, maar ook het behalen van de prijs mag nooit uw doel zijn. U moet willen verbeteren, dan komt de prijs vanzelf. Voor INK gelden dezelfde regels als voor de andere managementsystemen: Niet opschrijven maar uitvoeren. Daarin begeleiden we uw mensen. Niemand zit te wachten op dikke handboeken. Toch ontstaan ze telkens weer. Bij ons niet. We laten het systeem leven door het te gebruiken en niet door van alles op te schrijven. Hoe dat werkt, leggen we u graag uit.