Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Duivelsdriehoek

De duivelsdriehoek is een model van de meest gebruikte kwaliteitseigenschappen: Kwaliteit, Tijd, Geld.

De driehoek weerspiegelt de verbondenheid: minder van de één betekent ook minder van de ander. Een goedkoper product is vaak ook slechter (mindere kwaliteit).

Een project dat korter moet (tijd) met het zelfde budget (geld) zal een minder goed resultaat opleveren (kwaliteit).

De duivelsdriehoek is in essentie een vereenvoudigd model van de meest essentiële kwaliteitseigenschappen. Het begrip kwaliteit (hier in ruime zin gebruikt) omvat effectiviteit en kwaliteit in enge zin (betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit). Tijd staat voor de logistieke kwaliteitseigenschappen (juiste hoeveelheid, juiste plaats, juiste tijd e.d.) Geld staat tenslotte voor efficiëntie (wat zijn de kosten).