Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Ijsberg verandermanagement

De bovenkant van de ijsberg Volgens Krüger overwegen vele veranderingsmanagers slechts de bovenkant van de ijsberg: Kosten Kwaliteit Tijd Onder de oppervlakte van de ijsberg Maar onder de oppervlakte van het water zijn er nog twee extra dimensies van het Veranderingsmanagement en van de implementatie: Het Management van Percepties, Geloven, Macht en Politiek Management Welke soort barrières zich voordoen hangt af van:

1. het soort Verandering alleen harde dingen (informatiesystemen, processen) raken „slechts“ de oppervlakte, de zachte dingen (waarden, denkrichtingen en mogelijkheden) zijn diepgaander.

 2. de toegepaste Veranderings Strategie revolutionaire, dramatische verandering zoals in Business Process Reengineering (Herontwerpen van Bedrijfs Processen) opeenvolgende, incrementele verandering zoals in Kaizen Mensen die betrokken zijn bij Verandering

Tegenstanders hebben zowel een negatieve algemene houding ten opzichte van verandering als een negatief gedrag naar deze bepaalde persoonlijke verandering. Zij moeten door Management van Percepties en Overtuigingen worden gecontroleerd om hun meningen zo ver mogelijk te veranderen. Promotors aan de andere kant, hebben zowel een positieve generieke houding ten opzichte van verandering EN zij zijn positief over deze specifieke verandering voor henzelf. Zij halen voordeel uit de verandering en zullen deze daarom steunen. Verborgen Tegenstanders hebben een negatieve generieke houding ten opzichte van verandering, hoewel zij de verandering op oppervlakkig niveau schijnen te steunen („Opportunisten“). Hier is Management van Percepties en Geloven noodzakelijk om hun houding te veranderen, ondersteund door informatie (Issue management). Potentiële Promotors hebben een generieke positieve houding ten opzichte van verandering, maar om bepaalde redenen zijn zij (nog) niet overtuigd van deze bepaalde verandering. Macht en Politiek management schijnt in dit geval passend te zijn. Omgaan met verandering Krüger zegt dat het algemene management een permanente taak en uitdaging heeft om met verandering om te gaan. Oppervlakkig Issue Management kan alleen resultaten op een niveau bereiken dat consistent is met de acceptatie die onder de oppervlakte ligt. De basis van change management ligt in zowel de interpersoonlijke als in de gedragsdimensie en in de normatieve en culturele dimensie, en is onderworpen aan macht en politiek management en aan het management van percepties en geloven.