Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Zeven S-model

Het Zeven-S-model beschrijft zeven belangrijke dimensies van een organisatie, een handige checklist bij het bepalen van managementactiviteiten en het achterhalen knel- en aandachtspunten in een organisatie.


Shared Values: de waarden die in de organisatie gedeeld worden en waarmee wordt aangegeven wat de organisatie wil en waar deze voor staat

Strategy: welke doelen de organisatie heeft en hoe deze bereikt moeten worden

Structure: de inrichting van de organisatie, onder meer de taakverdeling, hiërarchie en coördinatie

Staff: de personele aspecten zoals beloning, opleiding, motivatie en gedrag Systems: de formele en informele regels

Skills: de belangrijkste, onderscheidende vaardigheden van de organisatie

Style: gedrag, omgang en wijze van samenwerking