Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Kosten- en batenanalyse

Bij de kosten / batenanalyse wordt er een afweging gemaakt tussen de kosten en de te verwachten baten. Hierna wordt bepaald wat de voordeligste oplossing is. Er kan bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt worden tussen de kosten voor de productie en distributie van een product en de verwachte opbrengsten van dat product. Zodoende dat de productiemanager de voordeligste oplossing kan bepalen. Of het product dan in het assortiment wordt opgenomen hangt van dat besluit af. Het “Return On Investment” (ROI) principe is een belangrijke factor als het gaat om de beslissing of het project uitgevoerd zal worden. Als de baten hoger zijn dan de kosten dan is het ROI van toepassing. Aangezien de baten bepaald worden door middel van de verwachte afzet, zal deze gebaseerd zijn op een extern onderzoek. De kosten / batenanalyse doorloopt de volgende stappen: De kosten bepalen, denk hierbij aan loonuren, distributie, machines etc. De baten bepalen, gebaseerd op alle voordelen zoals: omzet, kwaliteit, service, productiviteit etc. De ROI bepalen, de formule luidt: terugverdientijd = investering / jaarlijkse cashflow Het belangrijkste van de kosten / batenanalyse is dat de directie met de uitkomsten van de analyse een onderbouwde keuze kan maken over het wel of niet uitvoeren van een project. Daarbij wordt gekeken naar het financiële resultaat.