Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Leveranciersselectie

Door toenemende intergratie tussen ondernemingen is het selecteren van een leverancier belangrijker geworden. Ondernemingen worden gedwongen om kosten te verlagen. Leveranciers moeten de leverbetrouwbaarheid kunnen aangeven, zodat de onderneming er zeker van is dat er op tijd geleverd wordt, om de productie zeker te stellen. Door het internet is er veel informatie vrijgekomen over leveranciers en kan de inkoper meer te weten te komen over de leverancier. Hierdoor kan de inkoper kritischer kijken of hun leverbetrouwbaarheid hoog is, dit doen leveranciers allemaal beloven en is te vinden door middel van referenties. Door de grote mate van leveranciers en de informatie die hierover te vinden is, is het selecteren van een leverancier een complex proces geworden.

Bij het maken van een selectie is het belangrijk dit in stappen te doen. Door de volgende stappen te volgen is het eenvoudiger een duidelijke selectie samen te stellen. Welke behoeftes heeft de onderneming: Hierbij ga je kijken welke behoeftes de nieuwe leverancier moet kunnen bevredigen. Deze behoeftes liggen voor iedere onderneming anders, tevens kan niet iedere leverancier aan deze behoeftes voldoen. Enkele voorbeelden van deze behoeftes zijn dan ook: leveringstijd, kwaliteit, ordersnelheid, prijs per m³ en vertrouwen. Maak een lijst van leveranciers: Deze kunnen leveranciers zijn die je doormiddel van een onlangs uitgevoerd marktonderzoek hebt gevonden, of waarmee al eerder contact geweest is. Het is essentieel dat je zoveel mogelijk informatie over deze leveranciers vergt. Vergelijk deze leveranciers: Als je alle informatie hebt ingewonnen over deze leveranciers, ga je deze vergelijken in hoe verre deze voldoen aan de vooraf opgestelde behoeftes. Door deze te vergelijken kun je al snel een selectie maken van leveranciers die in aanmerking kunnen komen. Deze vergelijking kun je maken door gebruik te maken van een vergelijkingstabel, waarbij je punten gaat toekennen aan de mate van relevantie van een bepaalde behoefte. Bijv. prijs heeft een weging van 0.3 terwijl kwaliteit een weging van 0.7 heeft. Leverancier kiezen: Vanuit deze selectie ga je kijken welke leverancier voor jou onderneming het meest geschikt is. Dus die het beste inspeelt op de behoefte bepaling. (indien er gebruik gemaakt is van een vergelijkingstabel de leverancier met het hoogst aantal punten) Na het doorlopen van deze stappen, krijg je een duidelijk overzicht van welke leveranciers het beste bij jou passen. Uit deze selectie heb je er een gekozen, de ultieme test om te kijken of deze leverancier bij jou past is door een order te plaatsen en van hier uit kun je uit een reflectie opmaken of het daadwerkelijk voor jou onderneming de beste leverancier is. Het kan ook voorkomen dat je gebruik maakt van 2 of meer leveranciers. (Verschillende vestigingsplaatsen of distributie districten.)