Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Model

Imago en identiteit

Imago en identiteit: Identiteit Het beeld dat de onderneming wil uitdragen. Een aantal belangrijke punten om de identiteit van u onderneming vast te stellen zijn: Ken uzelf: wie ben ik, waar sta ik voor en wat wil ik bereiken. Bij het creëren van een identiteit voor u onderneming is het belangrijk dat u aan de toekomst denkt. Wil ik groeien? Wil ik ooit verkopen? Door het creëren van een identiteit, krijgt u ook een imago mee. Ken uw concurrenten: Waar staan zij voor? Wat zijn hun sterke kanten? Als u, uw onderneming wil positioneren op de markt. Is het belangrijk dat u gaat kijken wat uw unieke eigenschappen zijn tegenover die van hun. Om een beter inzicht te krijgen op uw concurrenten, kunt u gebruik maken van een concurrentie-analyse. Ken uw klant: Kennis over uw klant is van groot belang zowel voor uw verkoop als het verband dat u wil leggen tussen u en uw klanten. Wat willen zij wel en wat niet? Wie is mijn klant? Deze vragen moet u, uzelf gaan stellen. Uw identiteit aanpassen op wat de klant van u verwacht. Als u reeds een identiteit hebt is het ook belangrijk wat vind de klant van die identiteit. De vraag van de klant is om uw aanbod op af te stellen. Zorg dus dat u genoeg informatie krijgt over uw doelgroep.

Dit kan door marktonderzoeken, doormiddel van een enquête die afhankelijk is van uw doelgroep. (Het verkrijgen van een duidelijk behoeftebeeld van de klant.) Imago Het beeld dat de klant heeft gevormd over uw onderneming. Het is dan ook essentieel dat dit beeld overeenstemt met het beeld dat u wil uitdragen. Dit beeld geldt ook voor uw werknemers. Dus imago kunt u in twee delen opsplitsen het beeld dat uw klanten hebben en het beeld dat uw werknemers hebben. De klant: Waarom is het belangrijk dat uw klant het zelfde beeld over uw onderneming heeft als dat uzelf heeft? Zodra klanten met een beeld bij uw onderneming komen dat u helemaal niet volgens hen heeft kan dit leiden tot ontevredenheid.

Het is dus niet alleen belangrijk dat u een goed imago heeft maar ook belangrijk dat die aansluit op uw identiteit. Een imago kun je beïnvloeden op verschillende manieren: Thema reclame Personeel Uw fysieke selling points Product/dienst Deze punten kunnen dan ook leiden tot een slecht imago, het is dus belangrijk om door onderzoek in de gaten te houden hoe de klant over uw onderneming denkt. Welk imago heeft u volgens hun. Dit kan wederom doormiddel van marktonderzoek. Uw werknemers Uw werknemers zijn ook een deel van uw identiteit en bepalen ook uw imago, vooral als deze in contact komen met de klant. Maar ook voor de werknemers is het belangrijk dat het bedrijf waar ze werken het gewenste imago heeft. Het is belangrijk dat de werknemer trots is dat hij bij uw onderneming werkt. Dit is niet alleen essentieel voor werknemers maar ook voor potentiële werknemers. Een onderneming waar de werknemer trots is op het imago van zijn werkplaats, zal langer blijven werken. Deze zal dus ook potentiële werknemers aantrekken. Deze verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de HRM afdeling.