Schwungreclame.nl

Merkpositionering.com is een initiatief van Schwungreclame.nl. Schwung is een creatief bureau voor online en offline communicatie. We bouwen en activeren merken, bedenken slimme marktbewerkingsconcepten en ontwikkelen creatieve creaties. Dit doen we voor ondernemende opdrachtgevers die op zoek zijn naar extra schwung! Met merkpositionering.com hebben we als doel alles wat te maken heeft met merkpositionering, branding, identiteit, corporate identity te verzamelen. Dit doen we voor studenten en professionals.(Kennis)delen is de gedachten achter de site. We hopen dat ook jij dit wilt doen. Heb je een werkstuk gemaakt/ of een rapport geschreven stuur het ons dan toe. We plaatsen het graag op deze site om zo mensen van nog meer informatie te voorzien.

Woordenboek
Poll

VraagInternet Branding versus vormgeving

Het internet is altijd in beweging. Er vinden verschuivingen plaats van techniek naar vormgeving, van flash naar HTML 5, van online brochure naar inhoud en conversiedoelstellingen.

We willen graag weten waar jij denkt dat de toekomst van het internet ligt?A. Internet Branding
B. Vormgeving


Models
Book Book Book


Links
Boeken
Book
De mentale wereld van merken

Het principe dat consumenten een merk indelen bij een groep of subgroep van andere
merken op basis van de meest kenmerkende gemeenschappelijke eigenschappen en het
merk onderscheiden van andere merken binnen die ...

klik hier

Book
Management van merken
Merkpositionering is per definitie geworteld in de definitie van de markt die men wil bedienen en in de activiteiten die in de meest brede zin gerealiseerd worden om de uiteindelijke functies en waarden voor de consumenten/ afnemers ... klik hier.
Book
Superbrands van morgen
Merkpositionering Zeer veel bedrijven zijn tegenwoordig in een harde concurrentiestrijd gewikkeld, en zijn gedwongen om zich te richten op een gevecht om marktaandeel. ... klik hier
Book
Zorgmarketing in de praktijk
Het zal duidelijk zijn dat de gekozen merkpositionering sterk bepalend is voor de uitwerking van de ... Veel zorginstellingen nemen echter niet de waarden van klanten als uitgangspunt voor hun merkpositionering (outside-in),... klik hier
Book
Marketing, de essentie
Merkpositionering Je moetje merk duidelijk positioneren in het hoofd van de klant. Je kunt dit doen op drie niveaus:'' het laagste is dat van de productkenmerken. Dove zeep kan de aandacht vestigen op de reinigende crème.... kilk hier
Book
Management, de essentie

Dit proces omvat het 1. bepalen en opbouwen van de merkpositionering; 2. plannen en implementeren van de marketing van een merk; ... Hoofdstuk 9 behandelt merkpositionering. De andere onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan bod. ... klik hier

Book
Merken
positie Eng. position; 1 houding, stand, plaats of toestand; plaatsing (van een advertentie); 2 zie merkpositionering; 3 stellingname of houding van een individu; de attitude; 4 plaats in de maatschappij, criterium bij segmentatie ... klik hier
Book
Zicht in communicatie
Achtergronden van de opdrachtgever. Het product of de dienst die gecommuniceerd moet worden. Een beschrijving van de doelgroep. De gewenste merkpositionering. Een omschrijving van de verschillende ... klik hier
Book
Marketing Communicatie
Het verdedigen van merkpositionering of imago is vaak een van de belangrijkste doelstellingen van een communicatiecampagne. ... klik hier
Book
De Groeimotor
9 Positionering 2.0: 'what you see is what you get' Merkpositionering zullen meer gedreven worden door de identiteit dan door het imago. Met andere woorden, wat wordt beloofd krijgt men ook. We verwachten een grote belangstelling op ... klik hier
Book
BrandWorld: Rethinking branding
Dat is de geldende norm. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor de voeding, maar ook voor alle vormen van buitenshuis vermaak. Veel merken spelen hierop in. De Nokia-winkels hebben vooral tot doel de merkpositionering 'Connecting ... klik hier
Book
Merk toch hoe sterk
Merkbekendheid heeft een grote invloed op het keuzegedrag. Het feit dat een merk bekend is vertelt de consument dat veel anderen er blijkbaar al mee bekend zijn. Dan moet het dus wel goed zijn. 2. Merkpositionering Hoe staat het ... klik hier
Book
Hoe reclame echt werkt
Merkpositionering is het indelen van een merk bij een produktcategorie of subcategorie en plaatsing tov concurrerende merken in ... Dit gebeurt op basis van de ontwikkelde associaties. Een merkpositionering wordt mede beïnvloed door de.. klik hier
Book
Wereldmerken
de product levenscyclus en merkpositionering, de media, ... klik hier
Book
Public Branding
Dit boek introduceert een nieuwe wereld: die van de public branding. Of die wereld echt bestaat, gaat u ontdekken. Daarmee positioneren we dit boek als een zoektocht naar een bestaansrecht. Bewust zien we af van een instrumentele ... klik hier
Book
Marketing voor zorgverleners
Merkpositionering gaat in feite over de plaatsbepaling in het geheugen van de ... Het begrip merkpositionering kun je van twee kanten bekijken: vanuit de .. klik hier
Book
Public relations
Identiteit in relatie tot imago "Identiteit, meer dan imago, refereert aan de ... Ten eerste kan een verschil tussen imago en identiteit worden gesignaleerd ... klik hier
Book
Huisstijlmanagement
1.1 Identiteit en imago: de som van indrukken Er is een veelheid aan definities van identiteit en imago. Fauconnier onderscheidt een werkelijke identiteit, ... klik hier
Book
Communicatie in organisaties
2.8 Het wenselijke imago en de dito identiteit Een positief imago bij de ... Deze samenhang tussen identiteit en imago wordt op een instructieve manier ... klik hier
Book
Corporate communication
3 Randvoorwaarden bij een imago (-onderzoek) De doelstelling van de Image ... het is de gap tussen imago en identiteit binnen de perken te houden. ... klik hier
Book
Merkenbeleid in zorginstellingen
Beïnvloeding van imago door de identiteit van een organisatie, volgens Birkigt en Stadier organisatie-imago organisatie-identiteit... klik hier
Book
Brand alliances
MERKPOSITIONERING ... klik hier
Book
Interne communicatie
Identiteit en imago Tot besluit van deze paragraaf twee begrippen die vaak gehanteerd worden in de communicatie: identiteit en imago. ... klik hier
Book
Communicatie en beleidsvorming
In een eerdere publicatie hebben we een model gepresenteerd (Van Woerkum, Janmaat, Benthem, 1992) dat gebaseerd is op de concepten imago, identiteit en ... klik hier
Reclame en mediaplanning
Merkattitude Merkattitude Merkvoorkeur TOMA Merkattitude Merkentrouw Klantentevredenheid Verkoop Nieuwe doelgroepen ... klik hier
Vormgeving en communicatie
Het bedrijfsimago is de identiteit van een onderneming zoals deze waargenomen en geïnterpreteerd wordt door de buitenwereld ... Uiteindelijk is de waarneming van mensen van grote invloed op het bedrijfsimago. Deze waarneming wordt onder ...
Marketingcommunicatie
Informeer hem goed en zorg ervoor dat hij rekening houdt met volgende elementen: het bedrijfsimago, de huisstijl, ... klik hier
Designmanagement
Het concept merkidentiteit heeft een belangrijke plaats ingenomen in de theorie en praktijk van ... S Merkidentiteit wordt als een interne constructie gezien en als de keuze van het manage- < ment. Het is een opvatting van de zender, ... klik hier
Van trends naar brands
Begrippen als merkidentiteit of ... Zo spreekt men in het algemeen van merkidentiteit als er sprake is van de bron, ... klik hier
Communicatiemanagen
moeten een eenheid zijn, zodat dezelfde merkidentiteit kan worden uitgedragen. Het beeld dat zich door de instrumenten van de marketingcommunicatie in de hoofden van de consumenten vestigt, moet gunstig en consistent zijn, ... klik hier
CRM
Een merk kan in het ene land een andere merkidentiteit en -associaties hebben dan in het andere land. Zo zal een consument in Frankrijk een ander soort Danone aantreffen dan in Nederland. Vroeger kwamen klanten hooguit in het buitenland... klik hier
Brand experiences
Heel lang hebben we gezien dat merken zich naast hun product puur richtten op traditionele reclame en merkidentiteit. ... klik hier
Brand-id
Zij koppelen de merkidentiteit aan hun eigen persoonlijke identiteit. Sommigen tatoeëren zelfs het logo op hun lijf. Basic brand strategy Harley-Davidson adverteert bijna nooit. Het merk richt zich vooral op de ... klik hier
de wereld achter de campagnes
Het is corporate communicatie (wat zegt het over de organisatie), het is marketingcommunicatie (op welke wijze ... Arbeidsmarktcommunicatie is niet alleen corporate communicatie, maar ook marketingcommunicatie en interne communicatie ... klik hier
De Nederlandse professionals
De definitie van wat het merk is, is geheel verschoven van zender naar ontvanger . In figuur 4.2.3 is een voorbeeld gegeven van de structuur van een merk bij de consument. De kern is de merkessentie. Daaromheen circuleren verschillende ... klik hier
Identiteiten, functies, disfuncties
Eerst gaan we op zoek hoe we het verschil tussen identiteit en imago empirisch kunnen meten. ... In het eerste deel hebben we een onderscheid gemaakt tussen identiteit en imago. In het tweede deel onderzoeken we hoe we de twee elementen ... klik hier
De beste interne communicatie
Een mission statement is zo een middel om zich te onderscheiden van andere organisaties. Het mission statement, het gewenst imago en de identiteit zullen hiertoe onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. ... klik hier
Handboek Marketing
Identiteit en imago, zenden media ontvangen ... Zoals uit de figuur blijkt, vormt de klant zich een imago door een synthese te maken van al de signalen die het merk ... worden én blijven, dan dient het trouw te zijn aan de identiteit. ... klik hier
Strategische communicatie
over het imago en de identiteit van organisaties. Het imago van organisatie is het geheel van betekenissen waarmee een organisatie wordt geassocieerd en waardoor mensen zo'n organisatie beschrijven. ... klik hier
Marketingbeleid

Tieners zijn op zoek naar een identiteit. Ze willen een imago, maar kunnen dat nog niet vanuit zichzelf, vanuit eigen meningen, opbouwen. Hun ideeën wisselen nog vaak. Je heel fanatiek tegen merken afzetten, is natuurlijk ook een . <a href="http://books.google.nl/books?id=Jnf2gscyTLAC&printsec=frontcover&dq=marketingbeleid&hl=nl&ei=R8vfTJXsJISVOtu26c4O&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false">klik hier</a>

Interne communicatie
Koeleman, HT, Interne communicatie als managementinstrument, Bonn, Stafleu, Van Loghum, 1997. ... Riel, CBM van, Identiteiten imago, een inleiding tot corporate communication, Serie bedrijfskundige publikaties, 1992. ...
Cmmunicatieafdelingen
Zo komen in de praktijk aanduidingen als Public Relations, In- & Externe Betrekkingen, Communicatie, Corporate ... In zijn algemeenheid zal een globaal organisatieschema uitgaan van de onderafdelingen: • Interne communicatie • Externe ...
Developing Meaningful Brands
Michel JansenVeranderingen in omgevingen en consumentengedrag zorgen ervoor dat bedrijven zich vaak als een kat in het nauw voelen…
Wat je ook denkt,keer het om
De meeste managementboeken gaan uit van logica, gezond verstand en goede manieren. Goed voor de doorsnee-manager. Dit boek bekijkt het leven van de andere kant en laat zien wat de positieve kracht is van een verkeerde beslissing.
principes van marketing
Bij het opbouwen van merken moetje beslissingen nemen over de merkpositionering, keuze van de merknaam, merksponsoring en merkontwikkeling. De krachtigste merkpositionering is opgebouwd rond overtuigingen en waarden van consumenten. ...
Brandflow
maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om voort te bouwen op bestaande competenties en vaardigheden dan wanneer er met enige regelmaat voor een andere merkpositionering gekozen wordt. Ook zal een organisatie sneller geneigd zijn om tot ...
marketingdesk
Afnemers in verschillende landen kunnen worden aangesproken met één merkpositionering. Afnemers wensen internationale partners. Culturele en andere verschillen vereisen lokale benadering met specifieke merken. Het corporate merk is niet ...
Handboek direct marketing 2.0
16 merkpositionering 221 migraties 81 mobiele telefonie, uitvoeren of ondersteunen met 192 ...
Direct marketing in 8 stappen
VOORWOORD Direct marketing is een bijzondere combinatie van oude principes en nieuwe technologieën. De oude principes van verleiding, van wat mensen wel en niet waarnemen en waarop ze reageren zijn niet veranderd sinds ...
marketingcommunicatie
Wél creatief is marketing die een nieuwe markt ontdekt binnen een bestaande bevolkingsgroep, of die vraag creëert ... De marketing-functie omvat alle activiteiten van een onderneming/organisatie ter beïnvloeding van het beoogde gedrag, ...
Relatiemarketing
4 Direct marketing Er zijn vele woorden vermengd met het begrip marketing, hetzij om een richting aan te geven hetzij om een ... In direct marketing (DM) staat het opbouwen, onderhouden en versterken van directe relaties centraal. ...
Retail marketing
Verklarend woordenboek van marketingbegrippen met betrekking tot de detailhandel.
business-to-business
Met toestemming overgenomen •• 1.5 De kenmerken van B2B-marketing Tot zover hebben we het gehad over de kenmerken van de ... Maar hoe zijn deze zaken nu precies aan B2B-marketing gerelateerd? Over het algemeen verschilt de marketing van ...
Marketing balanced scorecard
Studie over inzicht in de marketinginspanning, gevolgd door een methode om alle belangrijke aspecten van de marketingfunctie in kaart te brengen.
Customer relationship management
Marktgericht management
alle marketingstrategieën geldt dat de afdeling marketing zich moet inspannen om een bepaald marktaandeel te behalen. ... de toename van de totale bijdrage groter is dan de meerkosten van marketing om die stijging mogelijk te maken; ..
Planning en werkvelden
Identiteit in relatie tot imago "Identiteit, meer dan imago, refereert aan de werkelijkheid; het imago is er een afbeelding van. " (Bos, 1986) Identiteit en imago kunnen meer of minder samenvallen. Afhankelijk van het imagoprobleem kan ...
Beleid, organisatie en uitvoering
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ondernemingen overdreven veel aandacht besteden aan het imago en veel te weinig aan de identiteit (zie ook hoofdstuk 3) . En dat terwijl de identiteit van de onderneming - benevens de instrumenten die ...
Interne marketing
HET IMAGO IS GELIJK AAN DE IDEALE IDENTITEIT. Welke fout wordt veelal gemaakt? De (marketing)directeur gaat uit van het gepercipieerde imago (ik denk dat wij gezien worden als een zeer degelijke, maar weinig innovatieve organisatie)
Het creeren van belevingswerelden
Vaststellen van het gewenste imago (de identiteit) De eerste stap in het ... Ontwikkelen van activiteiten die dit imago tot stand brengen In alle activiteiten die de onderneming onderneemt, zullen consequent deze waarden als leidraad ...
Communicatie en innovatie
De communicatie moet gericht zijn op innovaties, op vernieuwing en verandering. En bij innovaties bekijken we de communicatieve aspecten. Daarbij wordt ' innovatie' ruim opgevat. Het gaat niet alleen om technische innovaties, ...
Organisatie van de marketing
taken (merkpositionering). Aldus zijn de taken van de productmanager te groeperen in vier clusters (zie figuur 2.1): • opstellen van de strategie voor de productcategorie; • opstellen van de strategie voor specifieke ...
Strategisch denken in marketing
is de kern van merkpositionering: proberen unieke associaties op te roepen, zodat een duurzaam concurrentievoordeel ontstaat omdat het product als onmisbaar en uniek wordt gezien. Congruentie Hoe sterk en gunstig associaties zijn, ...
Marketing engineering
voor merkpositionering en ...
Brand You
die gedragsgesprek wordt genoemd. Deze is gebaseerd op de vooronderstelling dat gedrag uit het verleden waarschijnlijk een voorspelling inhoudt voor het gedrag in de toekomst. Als je dus de vaardigheid en de kennis in het verleden ...
Kader managementvaardigheden
Deze Management Briefing geeft een overzicht van de geschiedenis van het denken over management en presenteert een managementmodel (het Quinn model) waarin de concurrerende waarden van de managementtaak zijn geïntegreerd. Het model biedt inzicht in de relatie tussen inzichten en vaardigheden waarover een manager moet beschikken…
Het Managementmodellenboek
Het Groot Managementmodellenboek maakt u op heldere, toegankelijke en praktische wijze wegwijs in 70 essentiële managementtools. Elk model wordt op dezelfde wijze besproken: - een korte samenvatting, om een idee van het centrale concept te krijgen; - een handleiding, die laat zien hoe en wanneer het is toe te passen; - een beoordeling, waarin kritisch bekeken wordt of het echt werkt.
Managementvaardigheden
Uniek aan deze uitgave is de theoretische basis: het concurrerende-waardenmodel. Dit model maakt duidelijk welke vaardigheden essentieel zijn voor effectief management en specificeert de verschillende rollen die een manager moet kunnen vervullen: mentor, stimulator, controleur, coördinator, bestuurder, producent, bemiddelaar en innovator.
Marketing- en strategiemodellen
Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen brengt hier verandering in. U krijgt een overzicht van de 21 belangrijkste marketing- en strategiemodellen, die helpen in een kort tijdsbestek tot een betere strategie te komen.
Private label strategy
Met het toenemen van de kracht en de globalisering van winkelketens, richten retailers zich steeds meer op hun eigen merken ten koste van de fabrikantmerken. In plaats van de inzet op prijs, vormt de detailhandel private labels vaker om tot merken. Het boek Private Label Strategy beschrijft de strategieën die detailhandelaren voor private labels gebruiken. Daarnaast voorziet het boek in gedetailleerde voorbeelden en hands-on technieken die managers kunnen gebruiken in het radicaal veranderde merkenlandschap.
Branding a store
Branding a store’ is een boek vol praktische, steekhoudende tips over hoe retailers de ‘battle of brands’ kunnen winnen. Een boek waarmee niet alleen retailers, maar ook fabrikanten, reclamebureaus en retailopleidingen hun voordeel kunnen doen.
The Power of Retail Branding
The Power of Retail Branding staat vol met ideeën, tips en strategieën om de lezer te helpen zijn retailactiviteiten zo optimaal mogelijk te branden. Er zijn zeven case studies opgenomen, elk over een eigen subgebied van branding. Het boek wordt echter nooit een opsomming van enkel voorbeelden, er is ook voldoende ruimte voor theoretische onderbouwing.
New… private brands
Zowel A-merkfabrikanten als retailers krijgen veel tips en adviezen over hoe met private labels om te gaan. De wereld van de retail staat volop in de belangstelling de laatste jaren. Nu het economisch tegenzit, worden de retailers gedwongen om scherper dan voorheen hun formules aan te sturen. Private labels zijn steeds vaker een integraal onderdeel van dit formulebeleid en de marketingstrategie.
Retail branding
Dit boek, gebaseerd op 25 jaar ervaring in retail branding en design, verklaart op toegankelijke wijze het complexe en holistische karakter van retail branding. Het eerste en tevens meest omvangrijke deel van dit informatieve boek belicht de belangrijkste aspecten van retail branding aan de hand van praktische informatie, verrassende inzichten, opvallende praktijkvoorbeelden en theoretische achtergronden. Het tweede en derde deel behandelen renovatie binnen retail branding en hoe de theorie van retail branding vertaald kan worden naar een uiteindelijk ontwerp.
Dienstenmarketing
De auteus besteden veel aandacht aan andere belangrijke onderwerpen in de dienstensector, zoals klantgedrag, personeelsmanagement, branding, business-to-businessdiensten en op technologie gebaseerde diensten. Al deze onderwerpen in het boek 'Dienstenmarketing' worden behandeld vanuit managementperspectief. In de tekst is een groot aantal praktijkvoorbeelden en onderzoeken opgenomen ter aanvulling van de theorie. Niet alleen zorgen voor een verduidelijking, maar ook voor een prettige afwisseling van de geboden theorie, en daarmee ook voor een prettige leesbaarheid.
Visionaire marketing
Hoe marketing en business roadmapping het concurrentievermogen van uw bedrijf ten goede komen Twee ervaren marketingonderzoekers en -adviseurs geven aan hoe planning en implementatie van marketingactiviteiten de huidige en vooral toekomstige slagkracht van bedrijven kunnen optimaliseren.